מינהלות נחלים

מנהלת נחל הבשור

רקע – אגן ההיקוות של נחל הבשור הוא מהגדולים באגני נחלי ישראל. שטחו הכולל הוא כ- 3,500 קמ”ר. נחל הבשור חוצה ומחבר מגוון מיוחד של נופים ויחידות גיאוגרפיות. הוא יורד מהר הנגב הגבוה בדרום, דרך מישורי רמת הנגב הצחיחים אל “הנגב הירוק” ורצועת עזה. במרכז- נחל באר שבע היורד מהרי חברון דרך באר שבע ומתחבר אל נחל הבשור באזור באר אסנת- צאלים בצפון- נחל גרר- מגבעות להב, רהט והנגב המערבי עד לחיבורו לנחל הבשור ליד תל ג'מה- רעים. אפיקי הנחלים הראשיים במרחב כולו יוצרים ניגוד דרמטי במבנה הנוף ומהווים עורקי חיבור ליחידות הנוף, הטבע, יישובים ואוכלוסיות, היסטוריה וחקלאות.

במנהלת שותפים המועצות האזורית: אשכול.

נציגי משרדי הממשלה:  איכות הסביבה תיירות וחקלאות

וגופים שונים: רשות ניקוז-נחל שקמה- בשור, הקרן הקיימת לישראל, רשות שמורות הטבע, רשות העתיקות והחברה להגנת הטבע.

יו”ר המנהלת – גדי ירקוני ראש מועצת אשכול.

 

פרויקטים

שתף: