פעילויות

שימור קרקע

רשות הניקוז שקמה בשור קיבלה בשנת 2006 סמכות נוספת של רשות לשימור קרקע.
עם קבלת הסמכות פועלת רשות הניקוז על מנת ללמוד את הדיסיפלינה החדשה ובניית תוכנית עבודה הכוללת סקר ומיפוי של בעיות שימור הקרקע בכל אגן הניקוז. הכנת תוכנית עבודה לתכנון וביצוע פרוייקטים בשטח וזאת על ידי פנייה למועצות האזוריות, אגודות חקלאיות וחקלאים על מנת לאפשר להם לפנות לרשות לשימור קרקע בבקשות לטיפול בנושא.

צילום: נזקים לחקלאות כתוצאה מנגר עילי.

מהו שימור קרקע ? – שימור קרקע זו גישה ניהולית מרחבית המיישמת שיטות אגרו-טכניות והנדסיות שונות אשר מטרתן מניעת דילדול הקרקע בשטחים בהם מתקיימת פעילות האדם.

מהו דילדול הקרקע ? – ירידה בפוטנציאל פוריות הקרקע כתוצאה מסחיפה, המלחה, זיהום, הפחתה במינרלים הזמינים ועודף רטיבות.

מהי סחיפת הקרקע ? –  הסרת הקרקע, מעל פני שטח מסוים, על ידי כוחות חוץ, בקצב יותר משהיא נוצרת ע“י  תהליכי בלייה או השקעה.

 

פרויקטים בשימור קרקע >>

שתף: