פרויקטים

פארק נחל באר שבע

תיאור הפרויקט
רשות ניקוז שקמה-בשור בשיתוף קק"ל, המשרד להגנת הסביבה ועיריית ב"ש הקימו את מנהלת נחל ב"ש.
פארק ב"ש הינו פרויקט דגל ועתיד להיות מוקד לצמיחה וגאווה למטרופולין ב"ש.
פארק נחל באר שבע הינו פארק עירוני ומטרופוליני בשטח כולל של 5,300 דונם ומשתרע לאורך ערוץ נחל באר שבע בתחום העיר שאורכו 8 ק"מ.
הפארק נמצא בתהליכי תכנון, שיקום סביבת הנחל ופיתוח משנת 1998.
בפארק מספר עוגנים מרכזיים כ- אגם מים מלאכותי, אמפיתיאטרון, ספורטק, טיילות, אתרים היסטוריים וארכיאולוגים ועוד. עד כה פותחו כ 470 דונם של שטחי פארק מגוונים.
ראשית בוצעו עבודות להסדרת הנחל ושיקום ערוץ הזרימה על ידי רשות ניקוז והקרן לשיקום מחצבות הובילו להבנה שיש בנחל איכויות נופיות
שיאפשרו נופש ופעילות פנאי לתושבי באר שבע והמטרופולין כולו.
הפרויקט חולק לשלבי ביצוע.
פרויקטים שבוצעו במלואם: טיילות לאורך הנחל – טיילת גן הפעמון, טיילת נווה נוי, טיילת אימבר, הקמת גשר הצינורות, שיקום ושימור בית אשל ועוד.
פרויקטים בביצוע: אמפיתיאטרון, אגם מלאכותי.

שותפים:
רשות ניקוז שקמה-בשור, עיריית באר שבע, מנהלת פארק באר שבע, קק"ל ארה"ב, קק"ל ישראל, המשרד להגנת הסביבה.

סרטון תדמיתי על "פארק נחל באר שבע"

https://www.youtube.com/watch?v=arxrKkkiv6s

שתף: