מינהלות נחלים

מנהלת נחל שקמה

רקע – נחל שקמה מקורו באזור גבעות להב ובנחל אדוריים שמקורו בדרום הר חברון.
גודל אגן ההיקוות – 740 קמ“ר. נחל שקמה נשפך לים בסמוך לקיבוץ זיקים שמדרום לאשקלון.

מנהלת נחל שקמה הוקמה בשנת 2005 על ידי שותפים רבים לצורך שמירה, קידום ופיתוח מרחב ייחודי בארץ ישראל – מרחב נחל שקמה.

במנהלת שותפים המועצות האזוריות: שער הנגב, בני שמעון, לכיש, חוף אשקלון, ושדות נגב.

נציגי משרדי הממשלה: איכות הסביבה, פנים, תיירות, וחקלאות.

וגופים שונים: רשות הניקוז-נחל שקמה- בשור, הקרן הקיימת לישראל,  רשות שמורות הטבע, רשות העתיקות והחברה להגנת הטבע.

יו”ר המנהלת – אלון שוסטר ראש מועצת שער הנגב.

 

פרויקטים

שתף: