פרויקטים

שיקום נחל שרשרת – שדות נגב

רשות ניקוז שקמה בשור פועלת על מנת לבצע הכרזת נחלים באגן נחל שרשרת, באזור המושבים שרשרת, שיבולים, מעגלים, גבעולים ומלילות. מטרות הכרזת הנחלים הן לצורך הגנה על ערוצי הנחל ושמירה על סביבה ירוקה, לאפשר את הסדרת הנחל וערוציו בשטחים החקלאיים בין החממות כדי לצמצם נזקי הצפה בלתי צפויים בשטחים החקלאיים ובבתים פרטיים. נוסף תוקם טיילת לאורך הנחל, סביב גוש מושבי שרשרת.

 

העבודות יכללו טיפול בנחל והוצאת פסולת, הסדרת תוואי הזרימה בנחל שרשרת, פיתוח שבילים ונקודות עצירה לאורך הנחל.

 

סטאטוס: בוצע פינוי מטרדים ופסולת, לקראת ביצוע עבודות פיתוח במקטע זה.

שותפים: מועצה אזורית שדות נגב, הקרן לשטחים פתוחים

שתף: