פרויקטים

שיקום מאגרי הבשור

מאגרי הבשור הוקמו במטרה לשמש להשקיית שדות חקלאיים בנגב המערבי.

המאגרים לא תוחזקו כלל במשך מעל 20 שנה! בעקבות זאת, בקרקעית המאגרים הצטבר סחף בגובה 1.5 מטר.

ההזנחה הממושכת הגבילה את פעולתו עד כדי חוסר תפקוד. כמו כן, נערם סחף שמנע ממי השיטפונות לזרום למאגר.

רשות ניקוז יחד עם מספר גופים במנהלת הבשור ביצעו עבודות הוצאת סחף, טיפול במתקן הכניסה ובגדות המאגר ושיקום נופי. סולקו ממאגרי הבשור מעל 150,000 מ"ק סחף שהצטבר במשך כ – 20 שנה במאגר.

 

ניתן לצפות במאגרי הבשור במצפור שנמצא בדרך הבשור הדרומית, הצופה על המאגרים המשמשים להשקיית שדות הנגב.

 

שותפים: הקרן לשיקום מחצבות, רשות הטבע והגנים, מועצה אזורית רמת נגב, רשות מקרקעי ישראל

שתף: