פרויקטים

שיקום ופיתוח נחל בקע

נחל בקע הוא אחד הנחלים החשובים במערכת הניקוז האזורית והוא בעל שטח אגן היקוות של כ – 96 קמ"ר. נחל בקע חוצה את החלק הדרומי של העיר באר שבע. הוא עובר דרך אזור התעשייה עמק שרה, ומגיע לאזור המבואה הדרומית של העיר באר שבע.

בשיטפונות, הנחל מציף שטחים נרחבים וגורם להצפות במקומות שונים. מטרת ההסדרה היא ליצור תנאי זרימה טובים יותר, למנוע הצפת שטחים חקלאיים ועירוניים ולהבטיח ששטחי היישוב הסמוך: שגב שלום, שטחי חקלאות ואזורי התעשייה לא יינזקו. בפרוייקט ניתן דגש מיוחד על שמירת הנוף הטבעי סביב הנחל.

רשות ניקוז שקמה בשור, יחד עם עיריית באר שבע קידמו תכנון מפורט לשיקום ופיתוח הנחל מצפון למתחם ישפרו סנטר.

התכנית כללה הוצאת פסולת מהנחל, שיקום נופי, פיתוח שבילים להולכי רגל ואופניים, פיתוח נקודות עצירה, גינון, נטיעות וספסלים.

 

שותפים: משרד החקלאות, עיריית באר שבע, משרד השיכון

שתף: