פרויקטים

שיקום ופיתוח טיילת שלב ב' לאורך נחל ותיקים באופקים

רשות ניקוז שקמה בשור בשיתוף עיריית אופקים וקרן קיימת לישראל קידמו תכנית לשיקום ופיתוח נחל ותיקים באופקים בשלושה שלבי פיתוח.

שלב א' הושלם על ידי קק"ל בשנת 2017.

שלב ב' בוצע על ידי רשות ניקוז שקמה בשור והושלם בשנץ 2019 בעלות של כ 2 מיליון ₪.

שלב ג' נמצא לקראת ביצוע

העבודות כללו פינוי מפגעי פסולת מערוץ הנחל, שיקום וטיפול בנחל ובתוואי הזרימה לרבות שיקום נופי, פיתוח וסלילת שבילי הולכי רגל ורוכבי אופנים תאורה ואלמנטים נופיים לאורך הנחל שחוצים את העיר ומשמשים כטבע עירוני.

שותפים: רשות ניקוז שקמה בשור, עיריית אופקים, קרן קיימת לישראל.

כתבה על הפרויקט >>

שתף: