פרויקטים

שביל נחל השקמה

תיאור הפרויקט
דרך נוף שקמה הנה דרך מצעים המיועדת לרכבים 4*2 לצורכי טיילות נופש ופנאי תכנון נופי אדר' ארז לוטן. ציר זה מהווה את השדרה המרכזית במרחב שקמה.

הדרך עוברת ממעלה נחל שקמה באזור ההר מזרחית לכביש 40 סמוך לקיבוץ דביר ומלווה את הנחל לאורך תבניות נוף משתנות, גבעות אזור פורה, ביתרונות רוחמה דרך רכסי הכורכר והסביבה החולית עד השפך בחוף זיקים.
נסיעה לאורך התוואי יוצרת עבור המטייל חוויה ייחודית של טעימת שונות וייחודיות נופית ברצף של שטחים פתוחים לאורך שדות חקלאיים, שמורות טבע יערות וכמובן נופי ערוץ נחל שקמה ויובליו.
הדרך בוצעה על ידי קק"ל בשיתוף משרדים ממשלתיים וגופים ציבוריים: הגנ"ס, משרד התיירות, משרד החקלאות, רשות ניקוז והמועצות האזוריות שהדרך עוברת בתחומן (לכיש, שער הנגב וחוף אשקלון).
תכנון וביצוע הדרך הסתיימו. השביל חולק למקטעים (11 ק"מ בממוצע), הדרך הוגדרה כדרך מצעים הנשענת על דרכים חקלאיות קיימות.
אורך הדרך מדביר עד זיקים כ- 73 ק"מ.

עם סיום תכנון דרך הנוף הראשית לאורך נחל שקמה ולאחר סלילתה, אותרו מקומות לעצירה ומנוחה בסמוך למוקדי עניין לאורך השביל. חלק מהאתרים מהווים מצפורים, ממוקדים אחרים ניתן לצאת למסלולי הליכה וחלק מאפשרים מוקד לעצירה ופיקניק. אתרי הנוף תוכננו באופן מינימליסטי בכדי להשתלב ככל הניתן בנוף, על ידי אדר' ארז לוטן.
לאורך השביל שמונה אתרים: יער ליד באר מנדטורית, ביתרונות רוחמה, חרבת מרשן , יער אור הנר, יער ארז, דיר סנד, דיונה ליד נתיב העשרה, מפגש נחלים – עובד ושקמה ובשמורת כרמיה.

שותפים: רשות ניקוז שקמה-בשור, משרד החקלאות, הקרן לשמירה על השטחים הפתוחים.

שתף: