פרויקטים

שביל אופניים ע"ש שניאור חשין ז"ל

תיאור הפרויקט
שביל האופניים מאספלט המתוכנן בין פארק באר שבע – רמת חובב – עיר הבה"דים  באורך של עשרות ק"מ, הינו פרוייקט המתאים למגוון שימושים:
התכלית הבסיסית והראשונה הינה תחבורתית. בהקשר זה, ישמש ציר זה רוכבים העובדים ו/או מתגוררים באחד מקצותיו או המיקומים בדרך.
התכלית השנייה, הנה המשתמשים הספורטיביים תכלית שלישית הינה המשתמשים המשפחתיים והתכלית האחרונה הינה התיירותית.

שותפים: רשות ניקוז, באר שבע, נאות חובב, מוא"ז רמת הנגב , המשרד לפיתוח הנגב והגליל, החברה הממשלתית לתיירות, קרן קיימת לישראל.

שתף: