פרויקטים

טיפול חירום בשפכי נחל חנון

בשנת 2017 החלו לזרום בנחל חנון, שפכים מרצועת עזה.

רשות ניקוז שקמה בשור נעתרה לבקשת רשות המים והחלה בשנת 2017 לפעול בנוהל חירום לעצירת זרימת השפכים על ידי סוללת עפר בשלב הראשוני.

עם קבלת האישור מהגורמים הדרושים, הקימה רשות ניקוז תחנת שאיבה זמנית במחסום ארז, וסללה 4 ק"מ של קווים ממחסום ארז ועד לקיבוץ ארז תוך פחות מ – 10 ימי עבודה.

לאחר שאושרה תכנית מפורטת, הוקמה תחנת שאיבה קבועה במחסום ארז, והחלו בהקמת קווי הולכה ממחסום ארז עד למכון טיהור שפכים בשדרות, וזאת על מנת להגן על נחל שקמה ומפעל המים של מאגר שקמה מזיהום, שנגרם עקב זרימת שפכים מרצועת עזה.

 

סטאטוס: לקראת סיום הטמנת הקו

שותפים: מנהלת הביוב רשות המים

 

שתף: