פרויקטים

טיפול אגני ושימור קרקע במעלה נחל עובד

נחל עובד עולה על גדותיו ומציף שטחים חקלאיים ושטחים בנויים.

על מנת להקטין את הספיקות במורד האגן, ולהקטין את ההצפות הצפויות במורד, בוצעו עבודות טיפול אגני, שימור קרקע והשהיית מי נגר במעלה נחל עובד.

 

סטאטוס: בוצעו 2 מקטעים, לקראת ביצוע מקטע שלישי

שותפים: משרד החקלאות, המשקים החקלאיים בסביבה.

 

 

שתף: