פרויקטים

הסדרת נחל חברון בין היישוב מיתר לעומר

רשות ניקוז שקמה בשור, בשיתוף משרד החקלאות מקדמת הסדרה של נחל חברון בין מיתר לעומר לאורך של כ – 12 ק"מ על בסיס תכנית ניקוז מאושרת.

נחל חברון הוא אחד הנחלים הגדולים ביותר באזור הדרום, שטח אגן ההיקוות שלו כ- 186 קמ"ר. בשיטפונות הנחל מציף שטחים נרחבים ליד היישוב מיתר, שנמצא על שפת הגדה השמאלית של הנחל. בפרוייקט ניתנה תשומת לב מיוחדת לשמירת הנוף הטבעי סביב הנחל.

מטרת התכנית היא להסדיר את נחל חברון בקטע שבין היישוב מיתר ליישוב עומר, ליצור תנאי זרימה טובים יותר ולמנוע הצפת שטחים חקלאיים ועירוניים.

העבודות כוללות פינוי הפסולת, חפירה ומילוי במקומות הנדרשים באפיק הנחל, ייצוב מדרונות, בניית מעברים חקלאיים, גשרים ועוד.

 

סטאטוס הפרוייקט: ביצוע העבודה נעשה במקטעים תוך התמודדות עם בעיות רבות במסגרת העבודה..

שותפים: משרד החקלאות, מנהלת הביוב

שתף: