פרויקטים

הסדרת נחל באר שבע – בקטע כסייפה

רשות הניקוז יחד עם משרד החקלאות, הקרן לשטחים פתוחים, מועצה מקומית כסייפה והמשרד להגנת הסביבה, קידמו תכנית לשיקום והסדרת קטעים מהנחל ופיתוח שבילים, טיילות ושטחים ציבוריים פתוחים (שצ"פים). שטח אגן ההיקוות של הנחל באזור זה הוא כ – 45 קמ"ר.

מטרת הפרוייקט היא מניעת הצפות באזורי המגורים של כסייפה ובאזור בית הספר של היישוב.

 

מסגרת זמן: 2018-2019: הסדרת הנחל, 2019-2020: עבודות פיתוח

סטאטוס הפרוייקט: בוצעו קטעים של הסדרת הנחל בגדה המזרחית, בוצעו שבילים וטיילות לאורך הנחל. לקראת ביצוע שטחי ציבור פתוחים (שצ"פים) לאורך הטיילות.

שותפים: מועצה מקומית כסייפה, משרד החקלאות, המשרד להגנת הסביבה, הקרן לשטחים פתוחים.

שתף: