פרויקטים

גשר הרכבת הטורקית

תיאור הפרויקט
במסגרת פיתוח פארק נחל ב"ש בוצעו עבודות לשימור וייצוב הגשר הרכבת התורכי ובמטרה להחזיר לגשר את התפקיד ההיסטורי של גישור בין שתי הגדות והדגשתו כמוניומנט היסטורי סמלי.

בין הפעולות שנעשו על מנת לייצב ולשמר את הגשר, בינוי מפל במורד הגשר על מנת למנוע סחיפה בבסיס עמוד הגשר, ייצוב הגשר באמצעות בולדרים, ייצוב הגדות בעזרת גביונים, עבודות עפר ובניית קירות בטון עם חיפוי אבן.

שותפים: רשות ניקוז שקמה-בשור, קק"ל ועיריית ב"ש.

שתף: