פרויקטים

גשר הצינורות בבשור

תיאור הפרויקט
תכנון גשר הצינורות כגשר הולכי רגל מעל נחל הבשור קודם לכדי תוכניות לביצוע על ידי חברת מקורות. הגשר הינו חלק ממתחם המאגרים ומהווה מוקד עניין לאורך הדרך הנופית.
גשר להולכי רגל על גבי הצינורות החוצים את הנחל והמקשרים בין שני המאגרים – הצפוני והדרומי.
מיקום: ערוץ נחל הבשור, סמוך למתחם המאגרים, בתחום מוא"ז אשכול.

שותפים: רשות ניקוז שקמה-בשור, חמ"ת

שתף: