מאמרים

תכנית אב נחל הבשור

אגן ההיקוות של נחל הבשור הוא מהגדולים באגני נחלי ישראל. שטחו הכולל כ- 3,500 קמ"ר. נחל הבשור חוצה ומחבר מגוון מיוחד של נופים ויחידות גיאוגרפיות. הוא יורד מהר הנגב הגבוה בדרום, דרך מישורי רמת הנגב הצחיחים אל "הנגב הירוק" ורצועת עזה. במרכז – נחל באר שבע היורד מהרי חברון דרך באר שבע ומתחבר אל נחל הבשור באזור באר אסנת – צאלים, בצפון – נחל גרר – מגבעות להב, רהט והנגב המערבי עד לחיבורו לנחל הבשור ליד תל ג'מה (רעים).

בתכנית האב נעשה נסיון להתוות דרך לשמר ולשקם את הנושאים והערכים שהוגדרו כיתרונות ובסיס לתמונת הנחל הרצויה, ולטפל בביטול או צמצום של המפגעים והמטרדים.

הקדמה, תוכן ותמצית עיקרי התוכנית, פרקים א' וב'.
פרק ג', חלק ראשון

פרק ג', חלק שני
פרק ד' וה'
מפות

שתף: