מאמרים

תכנית אב לניקוז ונחלים בשטחי רשות ניקוז שקמה בשור

רשות ניקוז שקמה בשור יזמה, בשיתוף עם אגף שימור קרקע וניקוז במשרד החקלאות ופיתוח הכפר, את הכנתה של תכנית אב לניקוז ולנחלים באגני הנחלים: אבטח, שקמה, בשור ולבן. תכנית האב נדרשת לצורך בניית בסיס מידע כוללני והשלמת נתונים חיוניים כתשתית לתכנון נחלי הבשורויובליהם, וכן בסיס לניהול, תפעול ותחזוקה של רשת הניקוז וקביעת מדיניות ניקוזית סביבתית.

 

מטרות העבודה הינן למפות את ערוצי הנחלים וליצור מאגר מידע המכיל, בין השאר, נתונים כגון: מידות פיזיות של הערוצים, נתוני ספיקה בפועל ואומדני ספיקה בהסתברויות שונות, לדרג את בעיות הניקוז על פי סדר עדיפות לתכנון וביצוע, ולקבוע כלי התמודדות ופתרונות לאיומים על הנחלים ומצד הנחלים. תכנית אב זו תשמש את הרשות בהצפת הבעיה גם לגורמים התכנוניים והממשלתיים הרלוונטיים על מנת להבין את חומרת המצב וכן על מנת שיקצו את המשאבים הנדרשים כדי למנוע את המשך התהליך.

 

תכנית אב זו שנעשתה במתכונת מורחבת על בסיס דיגיטלי הינה בין הראשונות שנערכה במתכונת זו בישראל, והיא תשמש, לחמש השנים הקרובות, כבסיס ואבן יסוד לעבודה בתחומי ניקוז נחלים באגני אבטח, שקמה, בשור ולבן.

 

למפת ערוצים ואגנים בשטח הרשות >>

להורדת תכנית אב לניקוז >>

שתף: