מאמרים

תוכנית אב לשימור קרקע באגני שקמה-בשור

נחמיה שחף, נמרוד חלמיש ויוליה אלכסנדרוב

קרקע, אחד המשאבים החשובים בישראל ובעולם – משאב שהוא מתכלה. בצפיפות הקיימת ובגידול הטבעי של האוכלוסייה במדינת ישראל ישנה חשיבות לכל ס"מ קרקע.

העומס הקיים על הקרקעות החקלאיות הולך וגובר והגידולים נעשים אינטנסייביים יותר ויותר. כתוצאה מכך  העיבודים, טיילים ורכבים גורמים להתפוררות הקרקע והפיכתו לזמין לסחיפה על ידי רוח ומים. סחף זה מושקע במורד בדרך כלל במקומות בהם ישנה ירידה באנרגיה של הזרם.

מטרת עבודה למפות את מוקדי סחיפת הקרקע והשקעתם וכן לדרג את הבעיות על פי סדר עדיפות לתכנון וביצוע. בעבודת הכנת הסקר השתתפו מספר אנשי מקצוע מדיסציפלינות שונות אשר כולם ביחד נותנים את התמונה הכוללת של הבעיה וכן את אפשרויות הטיפול בה

שתף: