מאמרים

תוכנית אב לפיתוח ושיקום נחל באר שבע

נקודת המוצא לתכנון נחל באר שבע היתה ההכרה בחשיבות הרבה של הנחל כאלמנט הפיזי המרכז והמלכד את כל מרחב אגן ההיקוות. מטרת התכנית הינה מציאת האיזון בין הצרכים השונים ולשם כך הוקם צוות רב תחומי אשר גיבש תפיסה מאוזנת ומשוקללת לפיתוח המרחב.

תכנית האב לשיקום ופיתוח נחל באר שבע, הינה פרי שיתוף פעולה בין הגורמים: עיריית באר שבע, רשות ניקוז נחל באר שבע, קק"ל. דו"ח זה מהווה ריכוז הפעילות המקצועית של חברי הצוות והיועצים אשר חלקם ליווה את התכנית מתחילת דרכה.

הורד את תכנית האב המלאה
תכנית האב לפיתוח פארק נחל באר שבע – חלק א'
תכנית האב לפיתוח פארק נחל באר שבע – דו"ח מסכם

תכנית אב לפיתוח פארק נחל באר שבע
תוכנית האב לפיתוח פארק נחל באר שבע הינה פועל יוצא מתוכנית האב לשיקום ופיתוח אגן נחל באר שבע. בתוכנית האב הושם דגש מיוחד על החשיבות, הפוטנציאל והנחיצות בפיתוח פארק נחל מרכזי לעיר ולמטרופולין לאורך נחל באר שבע. מרחב התכנון משתרע ממפגש הנחלים באר שבע ונחל בקע במערב ועד למפגש הנחלים באר שבע וחברון כולל תל שבע במזרח. אורך הפארק כ- 8 ק”מ. פיתוח הפארק מהווה הזדמנות לטפל בבעיות מפגעים קשות הנובעות משנים רבות בהם התייחסו לנחל כאל החצר האחורית של העיר באר שבע.

מטרות התוכנית:
פיתוח פארק נחל באר שבע כמרחב פתוח לפעילות נופש פנאי לרווחת הציבור.
פיתוח פארק בהתבסס על שימור ערכי טבע, נוף, ארכיאולוגיה ומורשת.
שמירת רציפות ציר הנחל כציר נופי פתוח לכל אורכו.
הסדרת תחום נחל באר שבע בהיבט הניקוזי.
שיקום נופי וסביבתי המתחייב ממצבו הירוד של הנחל והסדרת הטיפול בשפכים הזורמים תוך מתן דגש על אפשרות ניצול מי הקולחין לשימושי הפארק לאחר טיהורם.
שמירת זכות מעבר חופשי לציבור לאורך כל אורך הנחל.
פיתוח מוקדי פעילות על פי צרכי קהל היעד מרחב מפגש איכותי למגוון האוכלוסיה.
יצירת מנגנון ניהולי/ארגוני שיבטיח את שמירת הפארק וסביבתו.
פיתוח בר קיימא של הפארק.
פיתוח פארק נחל באר שבע בשיתוף ומעורבות הציבור.

שתף: