פעילויות

תכנון סביבתי

רשות ניקוז במסגרת פעילות מנהלות הנחלים וכרשות נחל מעורבת בשנים האחרונות בפרויקטים נופיים – סביבתיים עם זיקה ברורה לנחל.

תהליכי התכנון נובעים לעיתים מהצורך לשקם ולטפח את ערוץ הנחל, מהצורך להסדיר את ניקוזו או מצרכים שעולים
מרשויות מקומיות או גוף ציבורי אחר להנגיש את הנחל לביקורי קהל מטיילים מגוון – נסיעה ברכב, רכיבה על אופניים או צירי הליכה ברגל.

רשות ניקוז רואה חשיבות רבה בהשתלבות בפרויקטים כאלו הן ברמה האורבנית והן בשטחים הפתוחים
ורואה בתכנון ופיתוח יעד מרכזי לשיקום ושמירה על ערוץ הנחל וסביבתו.

שתף: