פעילויות

פעילויות

מינהלות נחלים

מכרזים

  • 06-02-2023 מכרז 01/2023 - לביצוע עבודות תחזוקה , ניקוז , שימור קרקע , תשתיות ופיתוח ברשות ניקוז שקמה בשור קרא עוד
  • 24-08-2022 מכרז פומבי 01/2022 - בניית גשרים פארק אגם ירוחם קרא עוד
  • 31-08-2021 לרשות ניקוז שקמה בשור דרוש מהנדס/ת הרשות קרא עוד
  • 09-08-2021 מכרז פומבי 01/2021 - שיקום באר על גדת נחל גרר קרא עוד
  • 13-06-2020 הסתיים! מכרז פומבי 02/2020 - פיתוח טיילת שלב ב' קטע מערבי לאורך אגם פארק ירוחם קרא עוד