פעילויות

פעילויות

מינהלות נחלים

מכרזים

  • 31-08-2021 לרשות ניקוז שקמה בשור דרוש מהנדס/ת הרשות קרא עוד
  • 09-08-2021 מכרז פומבי 01/2021 - שיקום באר על גדת נחל גרר קרא עוד
  • 13-06-2020 הסתיים! מכרז פומבי 02/2020 - פיתוח טיילת שלב ב' קטע מערבי לאורך אגם פארק ירוחם קרא עוד