הגשת תכניות

הגשת תכניות

חדש ברשות הניקוז,
הגשת תוכניות לבדיקה באופן מקוון.

שימו לב, יש מספר מסלולים אפשריים.
ביחרו את המסלול הנכון בשבילכם.
נא למלא את כל הטופס לפני השליחה – רצוי להכין את כל החומרים והנתונים לפני מילוי הטופס בפועל.

 

רשימת מסלולי ההגשה: