רשויות הניקוז

רשויות הניקוז

רשות הניקוז הינה גוף סטטוטורי עצמאי, הפועל מתוקף חוק הניקוז וההגנה מפני שיטפונות התשי”ח 1957. עד שנת 1996 פעלו 26 רשויות ניקוז בכיסוי של 40% משטח המדינה. בשנת 96’ בוצע ארגון מחדש של רשויות הניקוז, והחל מ- 1.1.1997 פועלות 11 רשויות ניקוז בפריסה ארצית מלאה.

לרשות הניקוז הואצלו הסמכויות הבאות מתוקף חוק המים (נציב המים) וחוק רשויות הנחלים (המשרד להגנת הסביבה):
א. סמכויות בתחום שמירה על איכות המים והוצאת מזהמים מנחלים.
ב. סמכויות בתחום “שמירת מתנות טבע” ופיתוח סביבת הנחל.

תפקידי רשות הניקוז

תחום השיפוט

רשות הניקוז "שקמה-בשור" הוקמה בשנת 1997 לאחר הרפורמה ברשויות הניקוז וכהמשך לרשות הניקוז “בשור” אשר פעלה משנות ה-60.
בתחום אחריות רשות הניקוז 26 רשויות מוניציפאליות, מהן 8 ערים, 8 מועצות אזוריות, 9 מועצות מקומיות ומועצה תעשייתית- נאות חובב. מס' בתי האב בשטח רשות הניקוז כ- 106,000 בשטח של כ- 6,000,000 דונם.

הרשויות

ערים: אופקים, אשקלון, באר שבע, דימונה, רהט, שדרות, נתיבות
מ. מקומיות: חורה, ירוחם, כסיפה, להבים, לקיה, מיתר, עומר, ערערה בנגב, רמת חובב, שגב שלום, תל שבע
מ. אזוריות: אשכול, בני שמעון, חוף אשקלון, לכיש, מרחבים, נאות חובב, שער הנגב, שדות נגב

הנחלים העיקריים בתחום רשות הניקוז:

 

רשות ניקוז שקמה בשור הציבה לה מספר יעדים מרכזיים: