אודות הרשות

צילום: עמיר ססלר

אודות הרשות

רשות ניקוז שקמה בשור הציבה לה מספר יעדים מרכזיים:

לרכז את כל הסמכויות שקשורות לנחלים בגוף אחד, כגון: רשות נחל ורשות לשימור קרקע.

צוות

 • פיני בדש

  יו"ר הרשות

  גיבוש חזון ומדיניות כוללת פעולות הרשות. 
  מאשר את הצעת התקציב להצבעה לאישרור סופי של מליאת הרשות.
  בוחן את פעילות הרשות והתאמתה למטרות ולמדיניות.

 • ד"ר נחמיה שחף

  מנכ"ל רשות הניקוז

  ייזום תכנון וגיבוש תוכניות עבודה ארוכות טווח, מדיניות כוללת של תקצוב פעולות הרשות.
  בקרה על תוכניות העבודה והתקדמות.
  תכנון ארגון והפעלה של המשאבים המנהליים והניהוליים של הרשות, ארגון פעולות הרשות וועדותיה.
  נציג הרשות לדיונים בנושאים שבאחריותו.

 • מעיין לביא סבג

  מנהלת משרד

  אחריות לתפעול המערך המשרדי ברשות.
  מתן מענה ראשוני לפניות מגופים חיצוניים.
  ריכוז והכנת חומר באופן שוטף לקראת דיונים וישיבות.
  ניהול קופה קטנה.
  ניהול ארכיב.

 • עמיר ססלר

  מהנדס הרשות

  הכנת תוכניות אב ותוכניות פרויקטים בנושאי ניקוז. 
  פיקוח וליווי מקצועי במהלך יישום תוכניות.
  קשר עם גורמי חוץ לליווי הפרויקטים.
  אחריות מקצועית וניהולית בנושאי פיתוח, בינוי ותחזוקה של התשתיות.
  הכנת מכרזים תוך שיערוך חישובי כמויות.
  פיקוח ומעקב על ביצוע עבודות תוך התייחסות ללוח זמנים ותקציב.

 • עופר שאולקר

  מפקח  הרשות

  מתן ייעוץ והדרכה שוטפים בנושאי ניקוז, כולל חוות דעת ושיפוט של תוכניות בתחומי ההתמחות.
  פיקוח על מניעת מפגעים ותיאום עבודות תחזוקת הנחלים של הרשות.
  סיוע בהכנת תוכניות אב ותוכניות עבודה.
  נציג הרשות בוועדה המחוזית לתכנון ובנייה.
  בדיקת תוכניות בינוי שמוגשים לרשות הניקוז.
  קידום סטטוטורי של תוכניות עפ"י "חוק הניקוז".
  מרכז תחום שימור קרקע.

 • גליה ברשד

  מנהלת פרויקטים

  ריכוז אדמינסטרנטיבי של מנהלות נחל שקמה, הבשור, ירוחם ואופקים.
  גיוס משאבים לפרויקטים בשלבי התכנון והביצוע.
  בקרה תקציבית.
  ריכוז פרויקטים חינוכיים.
  ניהול אתר האינטרנט.

שותפים