אודות הרשות

צילום: עמיר ססלר

אודות הרשות

רשות ניקוז שקמה בשור הציבה לה מספר יעדים מרכזיים:

לרכז את כל הסמכויות שקשורות לנחלים בגוף אחד, כגון: רשות נחל ורשות לשימור קרקע.

צוות

 • פיני בדש

  יו"ר הרשות

  גיבוש חזון ומדיניות כוללת פעולות הרשות. 
  מאשר את הצעת התקציב להצבעה לאישרור סופי של מליאת הרשות.
  בוחן את פעילות הרשות והתאמתה למטרות ולמדיניות.

 • ד"ר נחמיה שחף

  מנכ"ל רשות הניקוז

  ייזום תכנון וגיבוש תוכניות עבודה ארוכות טווח, מדיניות כוללת של תקצוב פעולות הרשות.
  בקרה על תוכניות העבודה והתקדמות.
  תכנון ארגון והפעלה של המשאבים המנהליים והניהוליים של הרשות, ארגון פעולות הרשות וועדותיה.
  נציג הרשות לדיונים בנושאים שבאחריותו.

 • אורטל חדד

  מנהלת משרד

  אחריות לתפעול המערך המשרדי ברשות.
  מתן מענה ראשוני לפניות מגופים חיצוניים.
  ריכוז והכנת חומר באופן שוטף לקראת דיונים וישיבות.
  ניהול קופה קטנה.
  ניהול ארכיב.

 • ניקול הדרי

  מנהלת אגף כספים

 • אוריה שבת

  מנהל אגף הנדסה

  הכנת תוכניות אב ותוכניות פרויקטים בנושאי ניקוז. 
  פיקוח וליווי מקצועי במהלך יישום תוכניות.
  קשר עם גורמי חוץ לליווי הפרויקטים.
  אחריות מקצועית וניהולית בנושאי פיתוח, בינוי ותחזוקה של התשתיות.
  הכנת מכרזים תוך שיערוך חישובי כמויות.
  פיקוח ומעקב על ביצוע עבודות תוך התייחסות ללוח זמנים ותקציב.

 • עופר שאולקר

  מנהל אגף תכנון

  מתן ייעוץ והדרכה שוטפים בנושאי ניקוז, כולל חוות דעת ושיפוט של תוכניות בתחומי ההתמחות.
  פיקוח על מניעת מפגעים ותיאום עבודות תחזוקת הנחלים של הרשות.
  סיוע בהכנת תוכניות אב ותוכניות עבודה.
  נציג הרשות בוועדה המחוזית לתכנון ובנייה.
  בדיקת תוכניות בינוי שמוגשים לרשות הניקוז.
  קידום סטטוטורי של תוכניות עפ"י "חוק הניקוז".
  מרכז תחום שימור קרקע.

 • ליאור דבוש

  מהנדס אזרחי

 • יוסי הראל

  מתכנן סביבתי ואקולוג

  הכנת תכניות פרסום להכרזה ולהסדרת נחלים.
  בדיקת תכניות בינוי המוגשים לרשות הניקוז.
  נציג הרשות בוועדה המחוזית לתכנון ובנייה דרום.
  בדיקת נספחים אקולוגיים ומתן חוות דעת.
  קידום פרויקטים הקשורים לאיכות מים בנחלים ולפיתוח אגני וויסות אקולוגיים.

 • מנחם נגרין

  מפקח

שותפים