מאמרים

נחלים וניקוז

אריה בן צבי, נחמיה שחף ואורי צדקה

בימינו, אין העיסוק בניקוז מתרכז כבעבר רק בסילוק יעיל של מים עודפים ובייבוש ביצות, אלא מעורב גם בנושאים של שימור הסביבה, שיקום נזקים באפיקים ובשכנותם עקב פעולות אנוש ויצירת אפשרויות לקיט ונופש.

בעקבות התפתחויות רבות, הולך הניקוז ונעשה מעורב יותר בנושאי שימור קרקע, מסלולי תעבורה, בינוי ערים, מתקנים ביטחוניים, שמירת טבע ותרבות הפנאי. גם תפקידי רשויות הניקוז מתרחבים, ובהדרגה הופכות רשויות הניקוז כעין רשויות פיתוח ושמירה על שטחים פתוחים לרווחת הציבור.

הספר מורכב ממאמרים, מאת מחברים שונים.

המאמרים מסודרים לפי תוכנם, בהדרגה כללית מהבסיסי ליישומי, תוך כדי הפניות זה אל זה.

שתף: