שימור קרקע


רשות הניקוז שקמה בשור קיבלה בשנת 2006 סמכות נוספת של רשות לשימור קרקע.
עם קבלת הסמכות פועלת רשות הניקוז על מנת ללמוד את הדיסיפלינה החדשה ובניית תוכנית עבודה הכוללת סקר ומיפוי של בעיות שימור הקרקע בכל אגן הניקוז.
הכנת תוכנית עבודה לתכנון וביצוע פרוייקטים בשטח וזאת על ידי פנייה למועצות האזוריות, אגודות חקלאיות וחקלאים על מנת לאפשר להם לפנות לרשות לשימור קרקע בבקשות לטיפול בנושא.


מהו שימור קרקע ? שימור קרקע זו גישה ניהולית מרחבית המיישמת שיטות אגרו-טכניות והנדסיות שונות אשר מטרתן מניעת דילדול הקרקע בשטחים בהם מתקיימת פעילות האדם.
מהו דילדול הקרקע ? - ירידה בפוטנציאל פוריות הקרקע כתוצאה מסחיפה, המלחה, זיהום, הפחתה במינרלים הזמינים ועודף רטיבות
מהי סחיפת הקרקע ?  הסרת הקרקעמעל פני שטח מסוים, על ידי כוחות חוץ, בקצב יותר משהיא נוצרת ע“י  תהליכי בלייה או השקעה.

 

הקרקע הוא משאב היקר ביותר הקיים במדינת ישראל ובעולם כולו, משאב שאינו מתחדש.
כאשר הקרקע הפורייה ביותר הינה הקרקע העליונה (בין 20-40 ס"מ). איבוד קרקע זה גורם לירידה בפוריות הקרקע ומצריך שימוש יתר בדשנים ובחומרים אחרים על מנת לפצות על איבוד הקרקע, אותה הקרקע שנסחפת מפני השטח מגיעה בסופו של דבר אל הנקודות הנמוכות ביותר- הנחלים בהם נוצרת השקעה של סחף וכתוצאה מכך נוצרות בעיות ניקוז וסכנת הצפות.
בכדי לטפל בבעיה יש לנקוט צעדים במספר מישורים לטיפול במקור הבעיה בכדי שהמענה יהיה לטווח ארוך.

עם השנים התגברו תהליכים הגורמים להתפוררות הקרקע והפיכתה לזמינה לסחיפה כגון עיבוד חקלאי אינטנסיבי, נסיעה של רכבי שטח ועוד.

אלה הם חלק מהשיטות הקיימות למניעת והאטת איבוד הקרקע:
  • טיפול בשדות חקלאיים בשיטות אגרוטכניות כמו גימום, אי פליחה ועוד
  • שימוש במחזור זרעים
  • שינוי כיווני עיבוד
  • טיפול במי נגר עילי וניקוז

 
 
רשות ניקוז שקמה בשור כתובת: גורן 6, א.ת. עומר כתובת דואל: [email protected] טל: 08-6901222 פקס: 08-6901228

לייבסיטי - בניית אתרים