כנס שימור קרקע 2014

כנס שימור קרקע נערך ביוזמתה של רשות ניקוז שקמה-בשור באוניב' בן גוריון בנגב בתאריך 16.12.14 בהשתתפות שר החקלאות, יאיר שמיר.

בכנס הציגו:
דר' נמרוד חלמיש, "אפיק" הנדסת סביבה והידרולוגיה - הדיספלינה שעמדה מאחורי עבודת המחקר שבהכנת הספר לשימור קרקע באגני שקמה-בשור ותוצאותיו. (להורדת המצגת לחץ כאן)
ערן אטינגר, ראש אגף שימור קרקע וניקוז -  מדיניות שימור קרקע.(להורדת המצגת לחץ כאן)
אסיף ברמן, "ברמן ברוט אדריכלות נוף" - שילוב שימור קרקע בהיבט התכנוני נופי. (להורדת המצגת לחץ כאן)
פרופ' יונתן לרון, אוניב' בן גוריון - הציג את מחקרו בנושא "סחיפת קרקעות באגני בשור-שקמה". (להורדת המצגת לחץ כאן)
דר' נחמיה שחף, מנכ"ל רשות ניקוז שקמה בשור - הרצה בנושא ניהול רשות שימור קרקע. (להורדת המצגת לחץ כאן)
עופר שאולקר, מפקח רשות ניקוז שקמה בשור - הציג דו"ח מצב לגבי מצב הקרקעות באזור עוטף עזה שלאחר מבצע "צוק איתן". (להורדת המצגת לחץ כאן)


 

"תוכנית אב לשימור קרקע באגני שקמה-בשור"

נחמיה שחף, נמרוד חלמיש ויוליה אלכסנדרוב
קרקע, אחד המשאבים החשובים בישראל ובעולם - משאב שהוא מתכלה. בצפיפות הקיימת ובגידול הטבעי של האוכלוסייה במדינת ישראל ישנה חשיבות לכל ס"מ קרקע.

העומס הקיים על הקרקעות החקלאיות הולך וגובר והגידולים נעשים אינטנסייביים יותר ויותר. כתוצאה מכך  העיבודים, טיילים ורכבים גורמים להתפוררות הקרקע והפיכתו לזמין לסחיפה על ידי רוח ומים. סחף זה מושקע במורד בדרך כלל במקומות בהם ישנה ירידה באנרגיה של הזרם.

מטרת עבודה למפות את מוקדי סחיפת הקרקע והשקעתם וכן לדרג את הבעיות על פי סדר עדיפות לתכנון וביצוע. בעבודת הכנת הסקר השתתפו מספר אנשי מקצוע מדיסציפלינות שונות אשר כולם ביחד נותנים את התמונה הכוללת של הבעיה וכן את אפשרויות הטיפול בה.


 
הספר "נגב שלי" 2013
 הדף של פארק נחל באר שבע


"נחלים וניקוז" אריה בן צבי, נחמיה שחף ואורי צדקה
בימינו, אין העיסוק בניקוז מתרכז כבעבר רק בסילוק יעיל של מים עודפים ובייבוש ביצות, אלא מעורב גם בנושאים של שימור הסביבה, שיקום נזקים באפיקים ובשכנותם עקב פעולות אנוש ויצירת אפשרויות לקיט ונופש.

בעקבות התפתחויות רבות, הולך הניקוז ונעשה מעורב יותר בנושאי שימור קרקע, מסלולי תעבורה, בינוי ערים, מתקנים ביטחוניים,
שמירת טבע ותרבות הפנאי. גם תפקידי רשויות הניקוז מתרחבים,
ובהדרגה הופכות רשויות הניקוז כעין רשויות פיתוח ושמירה על שטחים פתוחים לרווחת הציבור.

הספר מורכב ממאמרים, מאת מחברים שונים. המאמרים מסודרים לפי תוכנם, בהדרגה כללית מהבסיסי ליישומי, תוך כדי הפניות זה אל זה.

 

 

תכנית אב נחל הבשור
אגן ההיקוות של נחל הבשור הוא מהגדולים באגני נחלי ישראל. שטחו הכולל כ- 3,500 קמ"ר. נחל הבשור חוצה ומחבר מגוון מיוחד של נופים ויחידות גיאוגרפיות. הוא יורד מהר הנגב הגבוה בדרום, דרך מישורי רמת הנגב הצחיחים אל "הנגב הירוק" ורצועת עזה. במרכז - נחל באר שבע היורד מהרי חברון דרך באר שבע ומתחבר אל נחל הבשור באזור באר אסנת – צאלים, בצפון - נחל גרר - מגבעות להב, רהט והנגב המערבי עד לחיבורו לנחל הבשור ליד תל ג'מה (רעים).
בתכנית האב נעשה נסיון להתוות דרך לשמר ולשקם את הנושאים והערכים שהוגדרו כיתרונות ובסיס לתמונת הנחל הרצויה, ולטפל בביטול או צמצום של המפגעים והמטרדים.


הורד את תכנית האב המלאה - תכנית האב לשיקום ופיתוח נחל הבשור:
הקדמה, תוכן ותמצית עיקרי התוכנית, פרקים א' וב'.
פרק ג', חלק ראשון

פרק ג', חלק שני
פרק ד' וה'
מפות

 
 
תוכנית אב לפיתוח ושיקום נחל באר שבע

נקודת המוצא לתכנון נחל באר שבע היתה ההכרה בחשיבות הרבה של הנחל כאלמנט הפיזי המרכז והמלכד את כל מרחב אגן ההיקוות. מטרת התכנית הינה מציאת האיזון בין הצרכים השונים ולשם כך הוקם צוות רב תחומי אשר גיבש תפיסה מאוזנת ומשוקללת לפיתוח המרחב. 
תכנית האב לשיקום ופיתוח נחל באר שבע, הינה פרי שיתוף פעולה בין הגורמים: עיריית באר שבע, רשות ניקוז נחל באר שבע, קק"ל. דו"ח זה מהווה ריכוז הפעילות המקצועית של חברי הצוות והיועצים אשר חלקם ליווה את התכנית מתחילת דרכה.
 

תכנית אב לפיתוח פארק נחל באר שבע
תוכנית האב לפיתוח פארק נחל באר שבע הינה פועל יוצא מתוכנית האב לשיקום ופיתוח אגן נחל באר שבע. בתוכנית האב הושם דגש מיוחד על החשיבות, הפוטנציאל והנחיצות בפיתוח פארק נחל מרכזי לעיר ולמטרופולין לאורך נחל באר שבע. מרחב התכנון משתרע ממפגש הנחלים באר שבע ונחל בקע במערב ועד למפגש הנחלים באר שבע וחברון כולל תל שבע במזרח. אורך הפארק כ- 8 ק”מ. פיתוח הפארק מהווה הזדמנות לטפל בבעיות מפגעים קשות הנובעות משנים רבות בהם התייחסו לנחל כאל החצר האחורית של העיר באר שבע.
מטרות התוכנית:
פיתוח פארק נחל באר שבע כמרחב פתוח לפעילות נופש פנאי לרווחת הציבור.
פיתוח פארק בהתבסס על שימור ערכי טבע, נוף, ארכיאולוגיה ומורשת.
שמירת רציפות ציר הנחל כציר נופי פתוח לכל אורכו.
הסדרת תחום נחל באר שבע בהיבט הניקוזי.
שיקום נופי וסביבתי המתחייב ממצבו הירוד של הנחל והסדרת הטיפול בשפכים הזורמים תוך מתן דגש על אפשרות ניצול מי הקולחין לשימושי הפארק לאחר טיהורם.
שמירת זכות מעבר חופשי לציבור לאורך כל אורך הנחל.
פיתוח מוקדי פעילות על פי צרכי קהל היעד מרחב מפגש איכותי למגוון האוכלוסיה.
יצירת מנגנון ניהולי/ארגוני שיבטיח את שמירת הפארק וסביבתו.
פיתוח בר קיימא של הפארק.
פיתוח פארק נחל באר שבע בשיתוף ומעורבות הציבור.


 


 
השתתפות בכנס הידרולוגיה בינלאומי בקמפוס בן גוריון במדרשת שדה בוקר

הכנס מאורגן על ידי המכונים לחקר המדבר ע"ש בלאושטיין של אוניברסיטת בן-גוריון והתקיים בין ה -8-11 לנובמבר 2010 בקמפוס שדה בוקר. כנס המדבור הבינלאומי "ערבה, מדבר ומדבור: מסלול השיקום" מאורגן אחת לשנתיים, על-ידי המכונים לחקר המדבר על-שם בלאושטיין של אוניברסיטת בן-גוריון בנגב, בשיתוף עם אונסק"ו, ארגון החינוך, המדע והתרבות של האו"ם. 

בין המשתתפים בכנס נמצאות משלחות יוצאות דופן הכוללות את מזכ"ל אמנת האו"ם למדבור, יו"ר תוכנית אונסקו לאדם וביוספירות, נציגי שירות הייעור ומשרד החקלאות האמריקאים ואוסטרליים, חוקרים מכל העולם, לרבות משלחות פלסטינאיות וירדניות. הכנס כולל סיורים רבים שחשפו את המשתתפים לפעילות העניפה בתחום של ניהול משק מים, ייעור, תיירות, שמירת טבע, אדריכלות מדברית, חנוך סביבתי באזורים צחיחים, מרעה וחקלאות.

בכנס זה נערך מושב מיוחד בנושא נחלים בנגב, בו רשות הניקוז שקמה-בשור לקחמה חלק.
 
רשות ניקוז שקמה בשור כתובת: גורן 6, א.ת. עומר כתובת דואל: [email protected] טל: 08-6901222 פקס: 08-6901228

לייבסיטי - בניית אתרים