פרויקטים בשקמה

בתכנון

חרוזי השקמה

עם סיום תכנון דרך הנוף הראשית לאורך נחל שקמה ולאחר סלילתה, אותרו מקומות לעצירה ומנוחה בסמוך למוקדי עניין לאורך השביל. חלק מהאתרים מהווים מצפורים, ממוקדים אחרים ניתן לצאת למסלולי הליכה וחלק מאפשרים מוקד לעצירה ופיקניק. אתרי הנוף תוכננו באופן מינימליסטי בכדי להשתלב ככל הניתן בנוף, על ידי אדר' ארז לוטן.
קרא עוד

המשך דרך נוף השקמה - מאגר שקמה לחוף זיקים

 
השפעות המבקרים על השטח במרחב שקמה - סקר אקולוגי בביצוע רט"ג

יצירת מסד נתונים לשם קבלת החלטות ע"י מנהלים בהקשר למבקרים במרחב שקמה בתחומים הבאים:
1. מספר מבקרים ; 2. אפיון המבקרים ובחינת שביעות רצון מהביקור ; 3. אפיון הביקור  ; 4. תחושות תושבים.
הפיתוח התיירותי ושיווקו של מרחב שיקמה הביאו בעקבותיהם לשינוי משמעותי במגמות הביקור והנופש במגוון נושאים : מספר  המבקרים, תפוצת הביקור, שימושים, מועדים ואפיון המבקרים. השינוי מביא בעקבותיו השפעות חיוביות ושליליות הן על חווית הביקור (יותר אפשרויות נופש מחד  ומאידך  יצירת קונפליקטים  בין מבקרים (באותם שימושים ובין שימושים שונים) והן בהשפעה על הסביבה (הגעה לשטחים שלא היה בהם ביקור משמעותי בעבר, ירידה משבילים עם משמעויות של רמיסה, בליה, דריסה וכדומה).

בביצוע

תכנית האב לתיירות

מטרת התכנית להגדיר את הפוטנציאל התיירותי של המרחב בהתאמה לקהלי היעד השונים. ליצור איתורים בשטח לתכנון מפורט ליוזמות תיירותיות שונות כפי שהוגדרו בתכנית המתאר. במקביל ליצור רעיון מרכזי ושפה אחידה תחתיו יתנהל הפיתוח התיירותי האזורי, מיתוג האזור ושיווקו לקהלים השונים. במקביל ליצור מסגרת תכנונית וביצועית בה יהיו שותפים כל הגופים השותפים ב"מנהלת פארק שקמה".
שילוט שביל נחל שקמה

 
ביצוע מחקר חלוץ ליישום גישת שירותי המערכת האקולוגית בתכנון ובניהול אזורי של שטחים פתוחים באגן נחל שקמה
בביצוע מכון דש"א


מטרת העבודה היא ליישם את התפיסה של שירותי המערכת ברמה אזורית ככלי עזר לקבלת החלטות הנוגעות
לתכנון ולניהול השטחים הפתוחים במרחב. במסגרת זו יוגדרו מספר שאלות מרכזיות המעסיקות
את כל בעלי העניין במרחב בנוגע לשטחים הפתוחים, וייערך ניתוח של שאלות אלו על פי גישת שירותי המערכת,
במטרה לייצר בסיס ממצאים שיהווה כלי עזר בקבלת החלטות, וכלי לניהול מקיים של המרחב.
קרא עוד

שהסתיימו

שביל נחל שקמה

דרך נוף שקמה הנה דרך מצעים המיועדת לרכבים 4*2 לצורכי טיילות נופש ופנאי. ציר זה, שתוכנן על ידי אדריכל ארז לוטן, מהווה את השדרה המרכזית במרחב שקמה. 

שבילי אופניים במרחב שקמה

ביתרונות רוחמה, ממערב לקיבוץ רוחמה ומדרום לכביש 334 מוכרים ומהווים מוקד משיכה למטיילים רבים.
מערכת השבילים באגן שקמההיא חלק מתוכנית לאומית לעידוד הרכיבה ותשתיות האופניים, במסגרתה יתוכננו ויוכשרו כ-120 ק"מ של שבילים.
קרא עוד
 
 
רשות ניקוז שקמה בשור כתובת: גורן 6, א.ת. עומר כתובת דואל: [email protected] טל: 08-6901222 פקס: 08-6901228

לייבסיטי - בניית אתרים