רשות ניקוז שקמה-בשוריעדיםמבנה ארגוניבעלי תפקידיםחקיקה ותקנותשותפים לדרך

 

ספרות מקצועית

נחלים וניקוז. 
בימינו, אין העיסוק בניקוז מתרכז כבעבר רק בסילוק יעיל של מים עודפים ובייבוש ביצות, אלא מעורב גם בנושאים של שימור הסביבה, שיקום נזקים באפיקים ובשכנותם עקב פעולות אנוש ויצירת אפשרויות לקיט ונופש.

בעקבות התפתחויות רבות, הולך הניקוז ונעשה מעורב יותר בנושאי שימור קרקע, מסלולי תעבורה, בינוי ערים, מתקנים ביטחוניים,
שמירת טבע ותרבות הפנאי. גם תפקידי רשויות הניקוז מתרחבים,
ובהדרגה הופכות רשויות הניקוז כעין רשויות פיתוח ושמירה על שטחים פתוחים לרווחת הציבור.

הספר מורכב ממאמרים, מאת מחברים שונים. המאמרים מסודרים לפי תוכנם, בהדרגה כללית מהבסיסי ליישומי, תוך כדי הפניות זה אל זה.
 
שימור קרקע באגני שקמה-בשור.
קרקע, משאב המתחדש בקצב כ"כ איטי עד שהיא שמוגדרת ע"י האו"ם כ"משאב שאינו מתחדש"
קרקע, הינה אחת המשאבים החשובים הקיימים לאדם. בצפיפות הקיימת כיום ובגידול הטבעי של האוכלוסייה במדינת ישראל ישנה חשיבות לכל ס"מ קרקע. העומס הקיים על הקרקעות החקלאיות בצרוף טיילים ורכבים מביא להתפוררות הקרקע והפיכתו לזמין לסחיפה ע"י רוחות ומים.

הצורך בהכנתו של סקר זה נובע מפעולות פיתוח ובינוי כמו גם ממשק עיבוד חקלאי אשר יוצרים בעיות הולכות וגדלות של הסחפות ודלדול קרקעות וכן ירידה באיכותם ובזמינותם של קרקעות לגידולים חקלאיים.

רשות לשימור קרקע שקמה-בשור יזמה את הכנתו של סקר בעיות שימור קרקע באגני הנחלים בשור, שקמה ואבטח. כמו גם מסמך עקרונות למדיניות ניהול רב-שנתית לטיפול בבעיות שימור קרקע בכל שטחה של הרשות.


 

 
 
רשות ניקוז שקמה בשור כתובת: גורן 6, א.ת. עומר כתובת דואל: [email protected] טל: 08-6901222 פקס: 08-6901228

לייבסיטי - בניית אתרים