"השטחים הפתוחים הם הבית שלי"

תוכנית חינוכית נחל שקמה

כללי
התכנית "השטחים הפתוחים הם הבית שלי" מופעלת בשיתוף רשות הטבע והגנים, המשרד להגנת הסביבה, רשות ניקוז שקמה – בשור, מנהלת נחל שקמה – נציגי מועצות אזוריות במרחב, נציגי משרדי הממשלה, גופים ירוקים, מכללת ספיר – היחידה למעורבות חברתית, מחלקות החינוך ורכזי החינוך הבלתי פורמלי ברשויות המקומיות. התוכנית פועלת מזה 5 שנים בחינוך הפורמאלי והא-פורמאלי במרחב שקמה. 
הצוות המתכנן מורכב מצוות מרכז חינוך והסברה שפלה וחוף ברשות הטבע והגנים, בליווי אנשי מקצוע ברשות הטבע והגנים: אגף חינוך והדרכה; ממונה תחום קהל וקהילה; אקולוגים; מתכננת סביבתית; פקחים; ממונה תחזוקת שטחים פתוחים; חטיבת כספים והנהלת מרחב שפלה וחוף; בשיתוף עם צוותי בתי הספר השותפים בתכנית והיחידה למעורבות חברתית במכללת ספיר.

רציונאל
מתוך הבנה כי לתושבי המרחב ומגוון הקהילות הקיימות בו, תפקיד חשוב בשמירה על ייעודו עלה הצורך ביצירת מסגרת לפעילות חינוכית וקהילתית שתעסוק ביחסי הגומלין בין תושבי האזור לסביבת אגן נחל שקמה, תיצור מודעות ומניע לאזרחות פעילה הקשורה בשימור ופיתוח בר- קיימא של האזור.
 

מטרת התכנית
שימור המרחב והערכים הייחודיים לו באמצעות פעילות חינוכית וקהילתית, שתגדיל את המודעות בקהילות השכנות לנחל לרגישותו לצרכיו, ותאפשר תכנון מושכל ופיתוח בר-קיימא בשיתוף הקהילה, למען תושבי האזור והמדינה, ולמען הדורות הבאים.
העלאת המודעות לערכי הטבע והנוף במרחב שקמה ועידוד המשתתפים לאזרחות פעילה בסביבת ביתם.

 יעדים
  • היכרות עם ערכי הטבע הנוף והמורשת באגן הנחל
  • העלאת רמת המודעות בקהילה לקונפליקטים ודרכים לפתרונם בין צרכי האדם והסביבה.
  • העלאת רמת המודעות בקהילה ליתרונות של חיים באגן השקמה.
  • הגדלת רמת האחריות והמעורבות של הקהילה למרחב ואגן הנחל באמצעות אזרחות פעילה.
 
דרכי פעולה עיקריות
  • הפעלת תכנית חינוכית בשיתוף אנשי החינוך בקהילה, המחברת בין תכני הלימוד הרלוונטים של בתי הספר באזור לבין התכנים הנושאיים של שמירת הטבע, הנוף והמורשת במרחב שקמה.
  • הפעלת אתר אינטרנט המשתף את קהילת המרחב בנושאים שונים הקשורים למרחב, כגון: מסלולי טיולים, מורשת באזור, חדשות מהשטח, פורום קהילתי, חידות ועוד, במטרה ליצור שיח קהילתי וכלי הסברתי למרחב.
  • הפעלת קבוצת "שומרי הנחל": גרעין סטודנטים ממכללת ספיר, הפועלים במסגרת היחידה למעורבות חברתית שבמשרד הדיקאן. הגוף פועל למען שמירה על מרחב נחל שקמה, יוצר גוף ידע ומפיץ אותו לקהילה, ע"י הדרכה והפעלת קבוצות ילדים ונוער בישובי האזור.

סיכום רגעים מהפעילות

הולכים בשבילים

תלמידי כיתות ד-ה מביה"ס הרב קוק במושב תלמים עוסקים בסידור האבנים בשביל בשמורת טבע פורה,
בהנחייתו של קובי סופר, הפקח האזורי (פברואר 2010).
צילום נוף

תלמידי כיתה ה' מביה"ס רבקה גובר בנהורה, בפעילות "צילום נוף" במסלול נחל סד. בפעילות, התלמידים לומדים להתמקד בנופים, לזהות סוגים שונים של נופים במרחב, וכך הם עומדים על הערך הנופי של מרחב שקמה (מרץ 2010).

 
חקר הכורכר

תלמידי כיתה ד' מביה"ס רבקה גובר, בפעילות חקר הכורכר בשמורת טבע חרבת ג'ממה. התלמידים עוסקים בהיכרות עם סלע הכורכר ותכונותיו, ובלימוד חשיבות השמירה על מחשופי הכורכר כאזור שבו מחלחלים מי הגשמים ומעשירים את מי התהום (ינואר2011).
כלניות אדמדמות אדמוניות

תלמידי כיתות ה' מביה"ס שער הנגב עוסקים בהעתקת פקעות של כלניות, שהוצאו משטח המיועד לבנייה בקיבוץ רוחמה, ובשתילתם במבואת שמורת טבע פורה (מרץ 2011).
"שתה מימיו"

תלמידי כיתה ד' מביה"ס רבקה גובר בפעילות בגבעת הבריכה (חרבת נמוסה, בריכת דורות).
באמצעות משחק "חפש את המטמון", התלמידים לומדים להכיר את ערכי המורשת הקשורים לאגירת מים והובלתם במרחב שקמה בתקופות שונות: בריכות אגירה ביזנטית, בריכת אגירה של מקורות, צינורות הקו הראשון לנגב, בית הבוסטר, עמדת השמירה, ועוד (מרץ 2011).
בחולות

תלמידי כיתות ו' מביה"ס רבקה גובר, מפעילים את תלמידי כיתות ג' בטיול בשמורת טבע חולות זיקים. 
בטיול, עוסקים התלמידים בהיכרות עם בית הגידול החולי, המהווה את חלקו המערבי של מרחב שקמה, על ערכי הטבע והנוף המיוחדים שבו.
תלמידי כיתה ו' "מעבירים הלאה" את הידע והערכים שספגו במשך שנתיים (מרץ 2012).
חולית

תלמידי כיתות ו' מביה"ס שער הנגב משחקים בדיונות בשמורת הטבע חולות זיקים,
במסגרת ההיכרות עם ערכי הטבע והנוף בבית הגידול החולי, וכך מפנימים בדרך חווייתית את חשיבות השמירה על החולות
(מרץ 2012).
חינוך לדורות

מדריכי רשות הטבע והגנים בהשתלמות לקראת הדרכת תלמידי בתי הספר בתכנית החינוכית. המדריכים חווים על בשרם את ההפעלות אותם יעבירו לתלמידים, כדי להעביר את המסרים לדור הבא של מקבלי ההחלטות (נובמבר 2012).

 
שומרי הנחל

"שומרי הנחל" באזור בתרונות רוחמה. קבוצת סטודנטים ממכללת ספיר, הפועלים במסגרת היחידה למעורבות חברתית שבמשרד הדיקאן, בהשתלמות לקראת הדרכת קבוצות ילדים בחינוך הפורמלי והבלתי פורמלי באזור (אוקטובר 2012).

 
 
רשות ניקוז שקמה בשור כתובת: גורן 6, א.ת. עומר כתובת דואל: [email protected] טל: 08-6901222 פקס: 08-6901228

לייבסיטי - בניית אתרים