תחומי פעילותמנהלות הנחליםפעילות חינוכיתמכרזיםכנסים וספרותדו"ח פעילות שנתית

 

מנהלת שקמה

ציוני דרך 
  • בסוף שנות ה- 90 מרחב שקמה במסגרת תמ"א 35 מוכרז מרחב שקמה כמרחב מוטה שימור. גבולות האגן מתבססים על אגן היקוות נחל שקמה הזורם במרכזו.
  • במהלך שנת 2003 אושרה תוכנית אב למרחב שקמה. במסגרת התוכנית הוגדרו מרקמי שימור ואותרו מוקדי תיירות בעלי עניין לקהל הרחב.
  • הועדה המחוזית מאמצת את תוכנית האב ועל בסיסה מקדמת תוכנית מתאר מחוזית (תמ"מ) חלקית – פארק שקמה מס' 43/14/4.
  • מטרת התוכנית: הגנה על מרחב שקמה מפני איומי פיתוח לא מבוקרים. האזור נותח בקפידה וחולק למתחמי השימור השונות החל משטחים שאין לבצע בהם כל בינוי ועד למרחבים מוגדרים שמאפשרים פיתוח מבוקר לטובת הציבור עם דגש על תיירות.
  • כחלק מהוראות התוכנית נקבע כי מנהלת פארק שקמה תהווה זרוע מנהלת ומתאמת המיועדת למימוש התוכנית. על אף שהמנהלת איננה סטאטוטורית התקנון מעניק לה סמכויות וקובע את הרכבה
  • התוכנית אושרה בשנת 2005
מרחב שקמה
מרחב שקמה ממוקם בחלקו המערבי של הנגב הצפוני באזור המכונה "ספר המדבר". שטחו הכולל הנו למעלה מ- 330,000 דונם. גבולותיו: במערב – חוף הים דרומית לאשקלון. במזרח – כביש 40 מדרום לקריית גת. המרחב כולל שטח שיפוט של 6 מועצות אזוריות: חוף אשקלון, שער הנגב, לכיש, בני שמעון, מרחבים ושפיר. "מרחב שקמה" מבוסס על אגן ההיקוות של נחל שקמה הזורם במרכזו. ייחודו בהכרזתו כמרחב מוטה שימור עפ"י תמ"א 35.
מרחב שקמה נמצא כשעה נסיעה ממרכז הארץ וחצי שעה נסיעה מבאר שבע ומתאפיין בישובים כפריים הנטועים בשטח הפתוח ומקיימים פעילות חקלאית מגוונת של שדות פלחה ושלחין, מטעים, פרדסים, רעיית בקר וצאן הנותנים מאפייניהם הברורים בנוף. המרחב הנו רצף גדול ומגוון של שטחים פתוחים מחולות נודדים דרך רכסי כורכר, הבתרונות ושולי ההר. בנוסף ניתן למצוא במרחב זה בתי גידול ייחודיים לשולי הספר, אתרים ארכיאולוגיים והיסטוריים.
במהלך שנת 2003 אושרה תוכנית אב כללית למרחב שקמה. תוכנית האב הגדירה מרקמי שימור ואיתרה מוקדים תיירותיים בעלי עניין לקהל הרחב. תוכנית האב שימשה בסיס לעריכת תוכנית סטטוטורית תמ"מ – פארק שקמה שעיקר תפקידה להגן על המרחב מפני איומי פיתוח לא מבוקרים. האזור נותח בקפידה וחולק לרמות שימור שונות. משטחים שאין לבצע בהם כל בינוי ועד למרחבים מוגדרים המאפשרים פיתוח מבוקר לתועלת הציבור, עם דגש על תיירות.
ראוי לציין בימים אלו כי מחצית משטח הפארק מצוי באזור "עוטף עזה". אנו רואים בשמירה על פארק זה כמרחב פתוח ומוקד למטיילים מכל רחבי הארץ מקור מעודד לתושבי המקום  ואפשרות להגברת הערכה עצמית ולויאליות מקומית למרחב מיוחד זה.
 
מנהלת שקמה הנו גוף המאחד מספר גופים ציבוריים הפועלים לשמירת ייחודו שלך מרחב זה ברמות התכנון וביצוע פרויקטים סביבתיים. אנו פועלים מתוך הבנה שפיתוח דרכי נוף ואתרי ביקור במרחב זה ימשכו קהל וימנפו את האזור מבחינה כלכלית. חלק בלתי נפרד משמירה על ייחוד המרחב ופיתוח תיירות הנו שמירה על הסביבה ומניעת זיהום ערוץ הנחל. הגופים החברים במנהלת עוסקים באופן ישיר בקידום מאגרי קולחין ופתרונות השבת מים על מנת למנוע מפגעים סביבתיים  המגיעים בסופו של דבר לערוץ הנחל.

נחל שקמה יורד מהרי חברון ונשפך לים ליד קיבוץ זיקים. שטח ההיקוות הוא כ- 750 קמ"ר והוא אחד מהנחלים הגדולים והעתיקים במישור החוף. לנחל שקמה מתנקזים נחלים רבים. הגדולים מביניהם נחל אדוריים, נחל דורות ונחל חנון. מרבית הנחלים מתנקזים מכיוון דרום. נחל שקמה הנו אכזב ברובו, ומקורות המים העיקריים הם מי שיטפונות ומספר נביעות מים מלוחים.
כמות הגשם השנתית כמעט אחידה לכל השטח כ- 350 מ"מ בשנה ממוצעת. מרבית מי הנגר הזורמים בנחל נאגרים במאגר שקמה שהוקם סמוך לשפכו לים ליד קיבוץ זיקים. מים אלה מוחדרים למי התהום בחולות מדרום לאשקלון באמצעות מערכת שאיבה מהמאגר. הניצול במערכת זו נאמד ב 2.1 מלמ"ק לשנה (בממוצע רב שנתי). חסרונו של מפעל המים הוא בנפח המוגבל של המאגר. בנפחי זרימה גדולים נתפסים במאגר חלק קטן בלבד של הזרימות ורוב הסחף שוקע וגורם לצמצום נפחו הפעיל. דבר זה מחייב פעולות חפירה ופינוי על מנת להחזיר את המאגר לנפחו המקורי מדי מספר שנים.
 
אגן הניקוז של נחל שקמה כ- 750 קמ"ר. משתרע במזרח מקו פרשת המים באזור קיבוץ דביר ועד לשפך לים התיכון במערב באזור קיבוץ זיקים. חטיבת הנוף אליו משתייך הנחל מכונה מישור פלשת. מקור השם שקמה, בריבוי עצי השקמה שלאורך הנחל.
נחל שקמה הינו נחל אכזב ברובו למעט קטעים בהם זורמים מי מעיינות. ערוץ הנחל מתון ולאורכו ישנם פיתולים רחבים המעידים על היותו קדום.
כמות המשקעים באגן הניקוז כ- 400 מ"מ בשנה. כמות המים הזורמת בנחל בממוצע נאמדת בכ- 7.2 מלמ"ק. מרבית מי הגאויות של הנחל נאגרים במאגר שקמה שהוקם בסמוך לשפך לים התיכון. מים אלה מוחדרים למי התהום בחולות מדרום לאשקלון באמצעות מערכת שאיבה. הניצול של מערכת זו נאמד בכ- 2.1 מלמ"ק (בממוצע רב שנתי).
כפועל יוצא של כל האמור לעיל נחל שקמה הינו בעל סביבת נוף ייחודית ואחד הנחלים היפים בארץ. 
בשנים האחרונות החלה יוזמה של מספר גופים ציבוריים ומשרדי ממשלה: המשרד להגנת הסביבה, משרד החקלאות, משרד התיירות, רשות ניקוז קק"ל, רט"ג, והמועצות האזוריות קדמו דרך נופית לאורך נחל שקמה. דרך מצעים המיועדת לרכבים 4*2 לצורכי טיילות נופש ופנאי. ציר זה מהווה את השדרה המרכזית במרחב שקמה.
הדרך עוברת ממעלה נחל שקמה באזור ההר מזרחית לכביש 40 סמוך לקיבוץ דביר ומלווה את הנחל לאורך תבניות נוף משתנות, גבעות אזור פורה, בתרונות רוחמה דרך רכסי הכורכר והסביבה החולית עד השפך בחוף זיקים.
נסיעה לאורך התוואי יוצרת עבור המטייל חוויה ייחודית של טעימת שונות וייחודיות נופית ברצף של שטחים פתוחים לאורך שדות חקלאיים, שמורות טבע יערות וכמובן נופי ערוץ נחל שקמה ויובליו.
לצערנו קיימים מקורות זיהום רבים לאורך הנחל הנמצאים במעקב קבוע ע"י רט"ג וחברת מקורות. לאור העובדה שבמורד נחל שקמה קיים מאגר המשמש להחדרה למי תהום ישנה חשיבות עליונה על מניעת זיהום הנחל וסביבתו.
 
מאגר שקמה הינו מאגר בעל קיבולת מקורית של כ- 4.2 מלמ"ק. לאחר שנים רבות ללא תחזוקה התמלא המאגר בסחף וקטן נפח האגירה של המאגר.
רשות הניקוז שקמה בשור ביחד עם שותפים נוספים כגון רט"ג, מקורות, רשות המים, משרד החקלאות ומשרד להגנת הסביבה מעוניינים לשקם את מאגר שקמה להגדיל את קיבולת האגירה שלו וכן לטפל בחלק מהמפגעים הקיימים באגן הנחל אשר משפיעים על איכות המים הזורמים בנחל.
 

לתכנים נוספים: http://www.mshikma.co.il/
 
רשות ניקוז שקמה בשור כתובת: גורן 6, א.ת. עומר כתובת דואל: [email protected] טל: 08-6901222 פקס: 08-6901228

לייבסיטי - בניית אתרים