דף הבית >> פעילות הרשות >> מנהלות הנחלים >> פירוט מנהלות הנחלים
תחומי פעילותמנהלות הנחליםפעילות חינוכיתמכרזיםכנסים וספרותדו"ח פעילות שנתית

 

פירוט מנהלות הנחלים

מנהלת באר שבע
נחל באר שבע היווה את “החצר האחורית” של העיר. מאז הוקם הפארק, הנחל יצר מרחב ירוק ומטופח בעל מגוון אטרקציות המאפשר למאות אלפי תושבים מהעיר והסביבה - משפחות, צעירים וקשישים כאחד, ליהנות ממרחב פתוח וירוק. המיזם משתרע על כ- 3,500 דונמים ואורכו כ-8 ק”מ.
פרויקט פארק באר שבע החל בשנת ..., עד כה הושלמו שלבים רבים בפרויקט: חניכת טיילת אימבר, טיילת גן הפעמון וגשר הצינורות. כמו כן, האמפיתיאטרון המפואר שהוקם ל-12,000 צופים, נמצא בשלבי סיום אחרונים. 
בימים אלו אנו פועלים עם כלל השותפים לפרויקט לקידום ביצוע האגם המלאכותי הנמצא בשלבי תכנון מתקדמים.
השותפים הרבים לפרויקט, עיריית באר שבע, החברה הכלכלית לפיתוח באר שבע, קק"ל, המשרד להגנת הסביבה, משרד החקלאות, הקרן לשיקום מחצבות, JNF ארה"ב, מאמינים כי פארק נחל באר שבע יחולל מהפכה של ממש בחיי התושבים, ויצעיד את הנגב לעתיד ירוק יותר.

לפרטים נוספים אודות "פארק נחל באר שבע" אנא צרו קשר עם משרדי החברה הכלכלית בטלפון: 08-6280837
 
מנהלת הבשור
תוכנית לשיקום ופיתוח נחל הבשור
אגן ההיקוות של נחל הבשור הוא מהגדולים באגני נחלי ישראל. שטחו הכולל הוא כ- 3,500 קמ”ר. נחל הבשור חוצה ומחבר מגוון מיוחד של נופים ויחידות גיאוגרפיות. הוא יורד מהר הנגב הגבוה בדרום, דרך מישורי רמת הנגב הצחיחים אל “הנגב הירוק” ורצועת עזה. במרכז- נחל באר שבע היורד מהרי חברון דרך באר שבע ומתחבר אל נחל הבשור באזור באר אסנת- צאלים בצפון- נחל גרר- מגבעות להב, רהט והנגב המערבי עד לחיבורו לנחל הבשור ליד תל ג'מה- רעים. אפיקי הנחלים הראשיים במרחב כולו יוצרים ניגוד דרמטי במבנה הנוף ומהווים עורקי חיבור ליחידות הנוף, הטבע, יישובים ואוכלוסיות, היסטוריה וחקלאות.
בתוכנית האב נעשה ניסיון להתוות דרך לשמר ולשקם את הנושאים והערכים שהוגדרו כיתרונות ובסיס לתמונת הנחל הרצויה, ולטפל בביטול או צמצום של המפגעים והמטרדים.
מטרות התוכנית:
טיפוח ושמירת מכלול הנחל.
שימור ושמירת המערכת האקולוגית.
גישה חופשית לציבור.
פיתוח תיירות, טיילות ונופש.
תכנון בר- יישום.
 
פרויקטים שהסתיימו:
  1. מצפור המאגרים 
  2. שביל אופניים – מצאלים עד בארי, אורכו 42 ק"מ + מפת שביל האופניים
פרויקטים בשלבי תכנון/ביצוע:
  1. גשר הצינורות באזור המאגרים - לקראת ביצוע
  2. מחצבת צאלים - בתכנון
  3. ג'מה-גררית
  4. נחל אסף
  5. הארכת דרך הבשור
מנהלת פארק שקמה
נחל שקמה מקורו באזור גבעות להב ובנחל אדוריים שמקורו בדרום הר חברון.
גודל אגן ההיקוות - 740 קמ“ר. נחל שקמה נשפך לים בסמוך לקיבוץ זיקים שמדרום לאשקלון.
מנהלת נחל שקמה הוקמה בשנת 2005 על ידי שותפים רבים לצורך שמירה, קידום ופיתוח מרחב ייחודי בארץ ישראל - מרחב נחל שקמה.
במנהלת שותפים המועצות האזוריות: שער הנגב, בני שמעון, לכיש, חוף אשקלון, ושדות נגב, נציגי משרדי הממשלה:  איכות הסביבה, פנים, תיירות, וחקלאות וגופים שונים: רשות הניקוז-נחל שקמה- בשור, הקרן הקיימת לישראל,  רשות שמורות הטבע, רשות העתיקות והחברה להגנת הטבע.
יו”ר המנהלת - אלון שוסטר ראש מועצת שער הנגב.
תמריץ מרכזי שדחף להקמת המנהלת הינו תהליך תכנון רחב היקף ביוזמת משרד הפנים ורשות שמורות הטבע - תכנית אב ומתאר מרחב שקמה. בסוף שנת 2005 הסתיימה הכנת תכנית האב והוחל בתכנון תכנית המתאר.
באפריל 2012 אושרה תוכנית המתאר למרחב שקמה, הרציונאל להכנת התוכנית היה הצורך לצקת תכנים לשטחים פתוחים ערכיים מתוך הכרה בנדירות משאבי השטח הפתוח שאינו מוגן בהגדרות של שמורות טבע, גן לאומי או יער. שטח התכנית כולל 331,756 דונם ומתפרש בשטחן של 6 מועצות אזוריות. כל תחום התוכנית מודגר כ"פארק שקמה" והוא עשיר במגוון תצורות נוף, שטחים חקלאיים ומשאבי טבע ייחודיים. אגן הניקוז של נחל שקמה מהווה מרכיב נופי אקולוגי מרכזי ומחבר בין יחידות הנוף המגוונות דרכן הוא מתחתר.
שביל שקמה
מנהלת נחל שקמה הביאה להקמת שביל נחל שקמה- ציר טיולים המלווה את ערוץ הנחל מקו פרשת המים ועד לשפך לים התיכון, ערוץ הנחל עובר בלב המרחבים הייחודיים ודרך מוקדי עניין טבעיים, ארכיאולוגיים וכדומה. הסתיימו שלבי ביצוע השביל, כיום ניתן לחצות את מרחב שקמה בכל כלי רחב ובכל עונות השנה. שלבים נוספים בפרויקט: הינם שילוט הדרך בשלטי הכוונה והסבר (לקראת סיום) והצבת מוקדי עצירה לנוחיות משתמשי השביל (מוכן לביצוע).
תכנית האב לתיירות
מטרת התכנית להגדיר את הפוטנציאל התיירותי של המרחב בהתאמה לקהלי היעד השונים. ליצור איתורים בשטח לתכנון מפורט ליוזמות תיירותיות שונות כפי שהוגדרו בתכנית המתאר. במקביל ליצור רעיון מרכזי ושפה אחידה תחתיו יתנהל הפיתוח התיירותי האזורי, מיתוג האזור ושיווקו לקהלים השונים. במקביל ליצור מסגרת תכנונית וביצועית בה יהיו שותפים כל הגופים השותפים ב"מנהלת פארק שקמה".
"השטחים הפתוחים הם הבית שלי"
מתוך הבנה כי לתושבי המרחב ומגוון הקהילות הקיימות בו, תפקיד חשוב בשמירה על ייעודו עלה הצורך ביצירת מסגרת לפעילות חינוכית וקהילתית שתעסוק ביחסי הגומלין בין תושבי האזור לסביבת אגן נחל שקמה, תיצור מודעות ומניע לאזרחות פעילה הקשורה בשימור ופיתוח בר- קיימא של האזור.
מטרת התכנית: העלאת המודעות לערכו הנופי והאקולוגי של מרחב נחל שקמה ועידוד אזרחות פעילה וגאווה בקרב תושבי המרחב. התכנית תחתור ליצירת זיקה בין ילדי האזור - דור מקבלי ההחלטות של מחר - לבין החקלאות הנוף והשטחים הפתוחים.
 
השפעות המבקרים על השטח במרחב שקמה- סקר אקולוגי בביצוע רט"ג
יצירת מסד נתונים לשם קבלת החלטות ע"י מנהלים בהקשר למבקרים במרחב שקמה בתחומים הבאים:
1. מספר מבקרים ; 2. אפיון המבקרים ובחינת שביעות רצון מהביקור ; 3. אפיון הביקור  ; 4. תחושות תושבים.
הפיתוח התיירותי ושיווקו של מרחב שיקמה הביאו בעקבותיהם לשינוי משמעותי במגמות הביקור והנופש במגוון נושאים : מספר  המבקרים, תפוצת הביקור, שימושים, מועדים ואפיון המבקרים. השינוי מביא בעקבותיו השפעות חיוביות ושליליות הן על חווית הביקור (יותר אפשרויות נופש מחד  ומאידך  יצירת קונפליקטים  בין מבקרים (באותם שימושים ובין שימושים שונים) והן בהשפעה על הסביבה (הגעה לשטחים שלא היה בהם ביקור משמעותי בעבר, ירידה משבילים עם משמעויות של רמיסה, בליה, דריסה וכדומה).
 
 
ביצוע מחקר חלוץ ליישום גישת שירותי המערכת האקולוגית בתכנון ובניהול אזורי של שטחים פתוחים באגן נחל שקמה – בביצוע מכון דש"א
מטרת העבודה היא ליישם את התפיסה של שירותי המערכת ברמה אזורית ככלי עזר לקבלת החלטות הנוגעות לתכנון ולניהול השטחים הפתוחים במרחב. במסגרת זו יוגדרו מספר שאלות מרכזיות המעסיקות את כל בעלי העניין במרחב בנוגע לשטחים הפתוחים, וייערך ניתוח של שאלות אלו על פי גישת שירותי המערכת, במטרה לייצר בסיס ממצאים שיהווה כלי עזר בקבלת החלטות, וכלי לניהול מקיים של המרחב.
לתכנים נוספים: http://www.mshikma.co.il/
 
 
רשות ניקוז שקמה בשור כתובת: גורן 6, א.ת. עומר כתובת דואל: [email protected] טל: 08-6901222 פקס: 08-6901228

לייבסיטי - בניית אתרים