רשות ניקוז שקמה-בשוריעדיםמבנה ארגוניבעלי תפקידיםחקיקה ותקנותשותפים לדרך

 

בעלי תפקידים

בעלי תפקידים ברשות הניקוז

יו"ר הרשות: פיני בדש
 •  גיבוש חזון ומדיניות כוללת פעולות הרשות. 
 •  מאשר את הצעת התקציב להצבעה לאישרור סופי של מליאת הרשות.
 •  בוחן את פעילות הרשות והתאמתה למטרות ולמדיניות.

מנכ"ל רשות הניקוז: ד"ר נחמיה שחף     
 • ייזום תכנון וגיבוש תוכניות עבודה ארוכות טווח, מדיניות כוללת של תקצוב פעולות הרשות.
 • בקרה על תוכניות העבודה והתקדמות.
 • תכנון ארגון והפעלה של המשאבים המנהליים והניהוליים של הרשות, ארגון פעולות הרשות וועדותיה.
 • נציג הרשות לדיונים בנושאים שבאחריותו.


מנהלת משרד: מעיין בטש  
 • אחריות לתפעול המערך המשרדי ברשות.
 • מתן מענה ראשוני לפניות מגופים חיצוניים.
 • ריכוז והכנת חומר באופן שוטף לקראת דיונים וישיבות.
 • ניהול קופה קטנה.
 • ניהול ארכיב.
   
מהנדס הרשות: עמיר ססלר
 • הכנת תוכניות אב ותוכניות פרויקטים בנושאי ניקוז. 
 • פיקוח וליווי מקצועי במהלך יישום תוכניות.
 • קשר עם גורמי חוץ לליווי הפרויקטים.
 • אחריות מקצועית וניהולית בנושאי פיתוח, בינוי ותחזוקה של התשתיות.
 • הכנת מכרזים תוך שיערוך חישובי כמויות.
 • פיקוח ומעקב על ביצוע עבודות תוך התייחסות ללוח זמנים ותקציב.
מפקח  הרשות: עופר שאולקר
 • מתן ייעוץ והדרכה שוטפים בנושאי ניקוז, כולל חוות דעת ושיפוט של תוכניות בתחומי ההתמחות.
 • פיקוח על מניעת מפגעים ותיאום עבודות תחזוקת הנחלים של הרשות.
 • סיוע בהכנת תוכניות אב ותוכניות עבודה.
 • נציג הרשות בוועדה המחוזית לתכנון ובנייה.
 • בדיקת תוכניות בינוי שמוגשים לרשות הניקוז.
 • קידום סטטוטורי של תוכניות עפ"י "חוק הניקוז".
 • מרכז תחום שימור קרקע.
 רכז סביבתי: לירן יאנקוביץ
 • ריכוז אדמינסטרנטיבי של מנהלות נחל שקמה, הבשור, ירוחם ואופקים.
 • גיוס משאבים לפרויקטים בשלבי התכנון והביצוע.
 • בקרה תקציבית.
 • ריכוז פרויקטים חינוכיים.
 • ניהול אתר האינטרנט.

 
 
רשות ניקוז שקמה בשור כתובת: גורן 6, א.ת. עומר כתובת דואל: [email protected] טל: 08-6901222 פקס: 08-6901228

לייבסיטי - בניית אתרים