רשות ניקוז שקמה-בשוריעדיםמבנה ארגוניבעלי תפקידיםחקיקה ותקנותשותפים לדרך

 

אודות

רשות הניקוז הינה גוף סטטוטורי עצמאי, הפועל מתוקף חוק הניקוז וההגנה מפני שיטפונות התשי”ח 1957. עד שנת 1996 פעלו 26 רשויות ניקוז בכיסוי של 40% משטח המדינה. בשנת 96’ בוצע ארגון מחדש של רשויות הניקוז, והחל מ- 1.1.1997 פועלות 11 רשויות ניקוז בפריסה ארצית מלאה. לרשות הניקוז הואצלו הסמכויות הבאות מתוקף חוק המים (נציב המים) וחוק רשויות הנחלים (המשרד להגנת הסביבה):
א. סמכויות בתחום שמירה על איכות המים והוצאת מזהמים מנחלים.
ב. סמכויות בתחום “שמירת מתנות טבע” ופיתוח סביבת הנחל.
 
תפקידי רשות הניקוז
  • ניהול, שליטה, בקרה ופיקוח על כלל מערכות הניקוז באגן ההיקוות כולו.
  • שיקום והסדרת נחלים ארציים / אזוריים והגנה על נפש ורכוש מפני מפגעי שיטפונות.
  • פעילות לתחזוקת מערכת הניקוז האגנית.
  • שיקום, חידוש ופיתוח מפעלי מים לתפיסת מי נגר לשימוש חוזר.
  • פעילות לשימור וטיוב קרקע למניעת סחף משטחים חקלאים.
  • הסדרת תיעול וניקוז להגנה על ישובים, אזורי תעשיה ותשתיות.
  • פיקוח וטיפול להוצאת ומניעת מזהמים מהנחלים וממקווי המים
  • שיקום, שחזור, פיתוח ושימור אתרים ייחודיים באגני הנחלים ולאורכם.
  • הכנת תכניות ארוכות טווח רב-תחומיות לשיקום, פיתוח וטיפוח מערכת הניקוז בסביבת הנחלים
     לחץ כאן להגדלת המפה

 
 
רשות ניקוז שקמה בשור כתובת: גורן 6, א.ת. עומר כתובת דואל: [email protected] טל: 08-6901222 פקס: 08-6901228

לייבסיטי - בניית אתרים